Laza laza rostos kötőszövet, 6. fejezet - Kötőszövetek


Navigációs menü

Who Is It For? Laza rostos kötőszövet szövettan Beugró kiskérdések A vizsga előtt minden hallgatónak öt kérdésre kell válaszolnia. Legalább 3 sikeres válaszadás után vizsgázhat. Genetikai kód: Az a kulcs, amely megmutatja, hogy a nukleinsav genetikai információ hogyan határozza meg a fehérjék aminosav összetételét.

Alapegysége a 3 nukleotidból álló triplet, mely egy aminosavat laza rostos kötőszövet szövettan.

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

Nukleotidok felépítése: -foszforsav H3PO3 -pirimidin szerves bázisok citozin, timin, uracil -purin szerves bázisok adenin, guanin tRNS kötőhelyei: -antikodon mRNS-hez való kötődés helye -aminosavaktiváló enzim kötőhelye -a riboszómához való kötődés helye -CCA-triplet, az aktivált aminosavak kötőhelye A-csík: A harántcsíkolt izomszövet szerkezeti egységének, a sarcomernek a hosszabbik csíkját nevezzük, amit az A-filamentumok alkotnak. Aktin: Izomfehérje. Egy általánosan elterjedt izomfehérje az laza rostos kötőszövet szövettan sejtekben.

Fonalas állapotát globulásris monomerjeinek polimerizációja hozza létre.

  • Ehlers Danlos szindróma Laza rostos kötőszövet film előkészítése
  • Emberi test | Sulinet Tudásbázis - Laza laza rostos kötőszövet

Allél: Eltérő génváltozatok. Pl: kék szem, barna haj Alternatív splicing: Ennek során ugyanabból a pre-mRNS-ből vállízületi fájdalom okai érett mRNS-ek képződhetnek, amelyek egymástól eltérő fehérjék szintézisét képesek irányítani. Amnion üreg: A hólyagcsíra sejtjeiből kialakúló egyik üreg, melyet magzatvíz tölt ki.

Apoptózis: A sejthalálnak az a formája, melyet endonukleázok, meghatározott program szerint hajtanak végre.

Vér és egyéb kötőszöveti

A DNS feldarabolódik és a nukleoszómás szerkezet elemeire esik szét. Eszköztár: Többrétegű elszarusodó laphám A többrétegű elszarusodó laphám érési folyamatokon átmenő hámsejtekből áll. A sportmozgások biológiai alapjai Mozaik Digital Learning Forró kefe fájó ízület Ez a folyamat a sejtmagban membránvédetten zajlik le.

Intermedier anyagcsere: Az élő szervezetekben az anyagfelvétel és -leadás között lezajló átalakítási folyamatok összessége.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

Az intermedier anyagcserében egyszerre mennek végbe a sejtbe került anyagok lebontási és felépítési folyamatai. Iránya nagymértékben függ a táplálkozástól.

A kötőszövet igen elterjedt a testben. Legfőbb szerepei közé tartozik, hogy összeköti, támasztja és erősíti a szerveket és más szövet eket. Az is feladata, hogy elválasszon és tagoljon más szöveteket és szerkezeteket.

Ivari kromatinrög: A korai embrionális fejlődés során a nőkben az egyik X kromoszóma véglegesen heterokramizálódik, inaktiválódik, majd egy kicsi, tömör kromatinszemcsét alkot. Ez a kromatinszemcse kitapad a sejtmag hártyájához, ezt nevezzük kromatinrögnek vagy Barr-testnek. Barázdálódás: A zigóta osztódási folyamata.

laza laza rostos kötőszövet

Következményeként a sejtszám állandóan duplázódik. Az utódsejtek állandóan kisebbek lesznek. Kötőszövet Bazális csíkolat: A vesetestecskék kanyarulatos csatornáiban reszorpciót folyadék visszaszívást végző sejtek bazális alapi részén található sejtmembrán betüremkedések, melyek növelik a felszínt. Bazális membrán: Hámszövetekben lévő alaphártya.

A bazális felszín és a kötőszövet határán kialakuló, fehérjékből és szénhidrátból felépülő rostszerű szövedék.

laza laza rostos kötőszövet

Belső magzatburok: A hólyagcsíra belső felszínéről leváló sejtek körülveszik az amnionüreget és a szikhólyagot, mintegy burokba zárják. Ez a belső magzatburok.

Regisztráció

Vér és egyéb kötőszöveti A további sejtosztódás a sejtek laza laza rostos kötőszövet jár laza rostos kötőszövet szövettan blastula belsejében, megjelenik az embryo-csomó. Centroszóma és a centriólumok: A sejtváz mikrotubuláris rendszerének kialakításaában résztvevő sejtszervecskét nevezzük centrószámának sejtközpontnak.

laza laza rostos kötőszövet

A centroszóma két egymásra merőleges hengerből, a cenrtiólumokból és pericentrioláris anyagból áll. Citromsavciklus: A mitokondrium alapállományában zajló körfolyamat, laza rostos kötőszövet szövettan szén-dioxidot és jelentős mennyiségű NADH-t termel.

Lazarostos kötőszövet

Contergan hatás: A Contergan gyógyszer egy thalidomid teratogén szer, melyet a terhességi hányás csillapítására használták. Ekkor több ezer fejlődési rendellenességgel született csecsemő jelent meg a szülészetben.

Laza laza rostos kötőszövet, kisszeműséget illetve végtagnélküliséget okozott a gyógyszer. Érettségi - Biológia: Az ember immunrendszere Crossing over: A kromatidák közötti reciprok kicserélődés folyamata, ami a kapcsolt gének rekombinációját eredményezi.

Laza kötőszövet-sejtek helyreállítása, Minden, amit a kötőszöveterősítésről tudni akartál

A meiózis I. Cytotrophoblast: A beágyazódás során a trophoplast ismét differenciálódik, egy belső, köbös sejtekből álló rétegre. Ezt a réteget nevezzük cytotrophoblatnak. Dendritek: Az axonnál rövidebb nyúlvány.

laza laza rostos kötőszövet

Feladata az ingerületek szomszédos sejtektől való összegyűjtése és továbbadása. Dermatom: A szomita alsó részéből kialakuló kutiszlemez, amely a bőrkötőszöveteinek a telepe. Diploid: Kétszeres kromoszómaszerelvényű sejt, ameIy két haploid n genomot tartalmaz. Ivaros szaporodás esetén az egyik genom anyai, a másik apai eredetű. Jele: 2n Domináns-recesszív öröklésmenet: A domináns-recesszív öröklődésnek egy jellegzetes változata a kodominancia jelensége.

Emberi ABO vércsoportrendszer. Down-szindróma: A es testi kromoszóma autoszóma számbeli rendellenessége, triszómiája.

Loose connective tissue - image - Mozaik Digital Education and Learning

Ebert féle vonal: A szívizomszövet sejtjei között található, összetett sejtkapcsoló struktúra. Ektoderma: Külső csíralemez, a bélcsíra képződésekor kialakuló külső sejtréteg, melyből a kültakaró, a bőr és az idegrendszer fejlődik.

Elasztikus rostok: A lazarostos kötőszövet egyik rostfélesége, melyek jóval vékonyabbak, mint a kollagénrostok.

A test külső és belső felszíneit burkoló hámréteg alatt helyezkedik el, s fontos szerepe van a véredényekkel nem rendelkező hámszövetek tápanyagokkal és oxigénnel történő ellátásában.

Nem kötegekből állnak, hanem egynemű, gyakran elágazó vagy hullámos fonalak.